Tag: ޚަބަރު

ޖިމްތަކާއި ކަސްރަތު ކިލާސްތަށް ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލަން އަންގައިފި

މާލޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި ހިންގާ ޖިމްތަކާއި، ކަސްރަތު ކުލާސްތަކާއި، އެނޫންވެސް އެފަދަ ކުލާސްތަކާއި ގްރޫޕް ކަސްރަތު ޙަރަކާތްތައް ހިންގުން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލުމަށް އަންގައިފިއެވެ. މިގޮތަށް އަންގާފައިވަނީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ...

އދ.ދިގުރަށު ގޮނޑު ދޮށުން މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ޕެކެޓްތަކެއް ފެނިއްޖެ

އދ.ދިގުރަށު ގޮނޑު ދޮށުން މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ޕެކެޓްތަކެއް ފެނިއްޖެ

އދ.ދިގުރަށު ގޮނޑުދޮށުން މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ 18 ޕެކެޓެއް ފެނިއްޖެއެވެ. އދ.ދިގުރަށު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ ޢަލީ ޝަމީމް ވިދާޅުވީ، މި ޕެކެޓްތައް ފެނިފައި މިވަނީ އިއްޔެގެ ހަވީރު ...

މާމެންދޫއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު ދެ ދިވެއްސެއް ހައްޔަރުކޮއްފި

މާމެންދޫއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު ދެ ދިވެއްސެއް ހައްޔަރުކޮއްފި

މާމެންދޫއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު 18 އަހަރުގެ ދިވެއްސަކާއި 21 އަހަރުގެ ދިވެއްސެއް ހައްޔަރުކޮއްފިއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މިމަހު 26 ވަނަ ދުވަހު މާލެއިން ފުރާގެން ...

އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް %25 ޑޭޓާގެ ބޯނަސްއެއް

ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އުރީދޫގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް %25 ޚާއްޞަ ޑޭޓާއެއް ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އުރީދޫގެ ފަރާތުން މިފަދަ ބޯނަސްއެއް ދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައި މިވަނީ، މިދުވަސްވަރުގައި ކަސްޓަމަރުން ...

ދަރަވަންދޫ ކުނިގޮނޑުގައި ރޯވެއްޖެ

ބ.ދަރަވަންދޫ ކުނިގޮނޑުގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެކަަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވިގޮތުގައި މިހާދިސާ ހިނގައިފައިވަނީ 12:50 ހާއިރު ކަމަށްށާއި، ރޯވެފައިވަނީ ކުނިގޮނޑުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައެވެ. އަދި ފުލުހުން ވަނީ ...

ފިލިޕީންސް އާއި ބަންގާޅުގައި ތިބި ދިވެހިން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ

‎ފިލިޕީންސް އާއި ބަންގާޅުގައި ތިބި ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އެކި ޤައުމުތަށް އަންނަނީ ...

މިހާރު އޮލައިކޮއް ”އެމް އައި ބީ“ އިން އެކައުންޓު ހުޅުވޭނެ

އޮންލައިކޮއް މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ)ގެ އެކައުންޓުތައް ހުޅުވަން ބޭނުންވާ ބޭފުޅުންނަށް މިހާރު ހުޅުވޭނެކަމަށް އެބޭންކުން ބުނެފިއެވެ. އެމްއައިބީން މިޔަދު ވިދާޅުވީ، އެކައުންޓު ހުޅުވަން ފުރަން ޖެހޭ ...

ގްރޭޓަރ މާލޭ ސަރަހައްދު ފިޔަވައި ބަންދުކުރަން އަންގާފައެއް ނުވާނެ- އެޗް.ޕީ.އޭ

ގްރޭޓަރ މާލޭ ސަރަހައްދު ފިޔަވައި ބަންދުކުރަން އަންގާފައެއް ނުވާނެ- އެޗް.ޕީ.އޭ

ގްރޭޓަރ މާލޭ ރީޖަން ފިޔަވައި އެއްވެސް ސަރަހައްދެއްގައި ހިނގާ ކެފޭ، ހޮޓާ އަދި ރެސްޓޯރެންޓްތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން ހުއްޓާލަން އެއްވެސް ސިފައެއްގައި އަންގާފައި ނުވާނެކަމަށް އެޗް.ޕީ.އޭ އިން ...

ޞަފްހާ 1 ގެ 2 1 2