Tag: ެއެސްޓީއޯ

އެސްޓީއޯއަށް ބޭސް ސިޓީ ފޮނުވުމުން ޒަރޫރީ ބޭސްތައް ޑެލިވަރީ ކޮށްދެނީ

އެސްޓީއޯއަށް ބޭސް ސިޓީ ފޮނުވުމުން ޒަރޫރީ ބޭސްތައް ޑެލިވަރީ ކޮށްދެނީ

ބޭސް ސިޓީގެ ފޮޓޯއެއް އެސްޓީއޯ މެޑިކަލްސްގެ ފޯނު ނަމްބަރަށް ފޮނުވާލުމުން ޒަރޫރީ ބޭސް ޑެލިވަރީ ކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެފިއެވެ. މިހިދުމަތް ހޯދަން ބޭނުންވާ ...