Tag: ޮކޮވިޑް-19

މާލެއިން ފައްސިވި މީހާގެ އާއިލާ މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް 560 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް 560 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ދަރުބާރުގައި ...

އިޓަލީން 100 ޑޮކްޓަރުންނާއި 30 އަށްވުރެ ގިނަ ނަރުހުން މަރުވެއްޖެ

އިޓަލީން 100 ޑޮކްޓަރުންނާއި 30 އަށްވުރެ ގިނަ ނަރުހުން މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް19 ޖެހިގެން އިޓަލީން 100 ޑޮކްޓަރުންނާއި 30 އަށްވުރެ ގިނަ ނަރުހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. އިޓަލީގެ ހެލްތު އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފައިވަނީ، މަރުވި ޑޮކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި، ރިޓަޔަރ ކޮށްފައިވާ ޑޮކްޓަރުންގެ ...